11 tháng 9, 2009

Ngày cuối cùng bên SVN

   Hôm nay chia tay mọi người ở công ty, mình thấy buồn quá, chẳng muốn nói năng gì cả cứ ngồi lầm lũi từ sáng bên máy tính. Không thấy hụt hẫng như lúc mọi người đã ra đi từ trước nhưng mình thấy lao lao khó tả, không nghĩ rằng sau 5 năm gắn bó với phòng ngày mai mình lại chia xa.